Calendari

Curs 2023-2024

Matrícula 19, 20 i 21 de setembre de 2023   
Dipòsit del treball online  per la convocatòria de doble especialitat (dipòsit administratiu e-Secretaria + dipòsit documental Atenea-TFE)          1 de febrer de 2024                             
Defensa convocatòria ordinària doble especialitat                                                                       12 a 16 de febrer de 2024

Dipòsit del treball online  per la convocatòria extraordinària de doble especialitat (dipòsit administratiu e-Secretaria + dipòsit documental Atenea-TFE)

10 d'abril de 2024
Defensa convocatòria extraordinària doble especialitat 22 a 29 d'abril de 2024
Assignació de tribunals Juny 2024
Data límit de comunicació o canvi del títol del TFM: per  - apartat Projectes - Títol del treball (consulta elcriteris bàsics) abans del dipòsit online
Dipòsit del treball online  (dipòsit administratiu e-Secretaria + dipòsit documental Atenea-TFE) 17 i 18 de juny de 2024
Defensa convocatòria ordinària 1 al 12 de juliol de 2024
Dipòsit del treball online  per la convocatòria extraordinària i matrícula de taxes (dipòsit administratiu e-Secretaria + dipòsit documental Atenea-TFE) (1)      25 i 26 de setembre de 2024

Defensa convocatòria extraordinària

(previ pagament de taxes de matrícula)

9 a 23 d'octubre de 2024
Sol·licitud matrícula per al curs 2024-25 (en cas de no superar la convocatòria extraordinària (e-secretaria > 'Sol-licitud -  Altres')                28 d'octubre de 2024

            

                                                          

(1) La taxa es genera un cop realitzat el dipòsit online del TFM i que correspon a l'abonament dels serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau) del moment de la defensa al curs acadèmic següent. En el cas de suspendre o no presentar-se, la taxa serà descomptada de la matrícula del curs següent.

  

 
 Darrera actualització juliol 2023