Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió al programa de doctorat en "Teoria i Història de l'Arquitectura"

Coordinador: Antoni Ramon Graells

 Professorat i grups de recerca  
En aquest enllaç a la nostra Escola de Doctorat es poden consultar, entre d'altres temes d'interès,  els apartats "Professorat i grups de recerca" i "Tesis doctorals".

Requeriments específics


A més dels documents indicats en el “Procediment general”, per a sol·licitar l’admissió a aquest programa, és necessari incloure també el següent, en l'aplicatiu:


1.- Carta d'intencions, en la qual es destaqui el treball investigador realitzat i/o publicat fins al moment i en el seu cas, els vincles amb les línies dinvestigació del Departament o membres del Departament.


2.- Proposta de pla de recerca (mínim 3000 paraules), en la qual hauran de ser tractats els següents punts:

a) Introducció i objecte d'estudi

b) Context acadèmic del candidat i àrea de coneixement en la qual s'insereix el treball

c) Esbós metodològic

d) Idees sobre l'estructura i continguts del treball

e) Proposta cronograma fins a la presentació del Pla de recerca

f) Avanç de la bibliografia i Fonts


3.- Escrit del director o directora de tesi.  Per poder optar a aquest programa és imprescindible que el candidat hagi acordat prèviament la direcció de la seva tesi amb un professor o professora del programa i adjunti un escrit d’aquest tot comprometent-se a dur a terme la direcció (en cas que el candidat sigui admès) i exposant-hi l’interès i l’oportunitat del treball dins les línies investigadores del Departament.

Es pot consultar la relació del professorat del Programa, així com la seva producció científica i email de contacte a l’apartat “Professorat i grups d’investigació”. Les sol·licituds enviades sense aquest requeriment, no seran revisades i es desestimaran.


Perfil d'ingrés:

Donat el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, les titulacions amb què es pot accedir al programa són molt diverses.

En general, el programa està dirigit a tots aquells interessats en els àmbits que, a més de complir els requisits de crèdits cursats, tinguin la preparació i interessos de recerca que puguin desenvolupar-se amb la direcció dels professors adscrits del programa, sempre que la seva disponibilitat ho permeti.

 

De forma més detallada, el perfil acadèmic dels candidats ha de reunir les condicions següents:

 

  • Els candidats han d'haver realitzat un grau en les àrees de coneixement d'arquitectura, geografia, història, història de l'art i humanitats (o àrees menys pròximes com a arqueologia, belles arts, periodisme, turisme, etc.), han d'estar interessats a realitzar una recerca doctoral sobre els àmbits vinculats a la teoria i la història de l'arquitectura, l'art i la ciutat.

 


L'admissió es basarà en la ponderació dels següents eixos:

L'adequació de la formació prèvia en el nivell de grau universitari, en termes de continguts i de rendiment acadèmic.
El grau de maduresa mesurat a través de l'explicació del candidat sobre la seva trajectòria prèvia, interessos de recerca i motivació
L'experiència investigadora, a través de les col·laboracions i publicacions que el candidat hagi realitzat.
L'afinitat amb les línies de treball de professors i grups de recerca del programa.
És indispensable que existeixi una correspondència entre les intencions i interessos acadèmics dels sol·licitants, amb els àmbits i línies de recerca que desenvolupen els professors del programa de doctorat.

Així mateix, és imprescindible el domini de l'espanyol i convenient de l'anglès, i es valorarà molt positivament el coneixement d'altres idiomes que habilitin accedir a un camp bibliogràfic estès.

Ocasionalment, la Comissió Acadèmica del Departament podrà acceptar en el seu programa candidats que no hagin cursat l'especialització en Teoria, Història i Cultura del Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch, amb dues condicions imprescindibles: que comptin amb l’aval d’un professor/a del Departament; i que cursin els complements de formació a través de la matrícula d'algunes assignatures del Màster MBArch (com a mínim una), que la Comissió de Doctorat decidirà en funció del seu currículum.A següent direcció es pot consultar l'especialització en Teoria, Història i Cultura del Màster MBArch en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona