Vés al contingut (premeu Retorn)

DMD TONGJI

Informació Destinacions

 

mini mob DMD_400.jpg                                                                     ETSABlogoMBA

DMD TONGJI (Dual Master Degree Programme _ Tongji University)

 

CAUP_Tongji University and ETSAB_UPC signed their agreement on carrying out the dual master degree programme between the two schools in 2015. The aim of the double master degree is to create a platform for an integrated, international academic programme in architecture studies. 

Supported by Tongji-UPC DMD, MBArch students at CAUP-Tongji will enjoy the opportunity to familiarize themselves first-hand with one of the most cultural dynamic regions of the world, and they will have the chance to participate academic projects designed to be interdisciplinary.

DMD is a two-year system programme. Tongji Students stay in Shanghai for the 1st year and come to Barcelona for the 2nd year. ETSAB students study in Barcelona for the 1st year, and will study in Tongji for the 2nd year. After successful completion of the complete programme at both universities, the students receive the degrees of both universities, “Master of Architecture” of CAUP_Tongji University and “Master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona” of ETSAB_UPC.


DMD Partner Institutions:

CAUP_TONGJI

College of Architecture and Urban Planning

Tongji University, Shanghai, China

Study programme: 

Master in Architecture (code 085100)  Web

ETSAB_UPC

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech

Study programme: 

MBArch_Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona Web

 

INFORMACIÓ PER ESTUDIANTS MBArch ETSAB

AVÍS: es reprèn convocatòria de places DMD per al curs 2021/2022 d'acord amb la renovació del conveni de doble titulació amb CAUP-Tongji

AFECTACIONS DE LA MOBILITAT 2021/2022 PER SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Les estades de mobilitat 2021/2022 estan subjectes a possibles afectacions per causa del COVID. En funció de l'evolució de la situació sanitària a cada país, la escola de destí pot cancel·lar o modificar les condicions de l'estada (passar de mobilitat física a virtual, docència online, presencial o mixta) +INFO(obriu en una finestra nova)

Places

Cada curs s’ofereixen 3 places DMD Tongji, adreçades als estudiants ETSAB del MBArch (Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona)

Segons les condicions del programa DMD, l'estudiant ETSAB seleccionat realitzarà una estada de dos semestres al CAUP_TONGJI. En completar satisfactòriament el programa acadèmic, l'estudiant aconseguirà ambdues titulacions, el Master in Architecture de la Tongji University i el MBArch de l’ETSAB_UPC.

 

Programa acadèmic

El Master in Architecture CAUP_TONGJI té una durada de 2 anys i mig, i consta de 36 crèdits locals.

El MBArch ETSAB_UPC té una durada d'un any i consta de 60 ECTS.

L'estudiant DMD ETSAB cursarà en la seva estada a Shanghai 24 crèdits locals (equivalent a uns 30 ECTS) entre assignatures ofertades en anglès del Master in Architecture i del programa de la Tongji International School. Pels estudis ja realitzats del MBArch se li convalidaran altres 12 crèdits locals.

                                Taula assignatures a cursar al CAUP

                                Oferta acadèmica CAUP en anglès

A més, haurà d'elaborar i defensar el TFM (Treball Final de Màster) a la Tongji University, de comú acord amb el seu tutor ETSAB i un tutor del CAUP. El TFM serà també presentat i defensat a l'ETSAB a la tornada de l'estudiant a Barcelona. En finalitzar l'estada a Shanghai, les assignatures cursades a Tongji tindran un reconeixement acadèmic equivalent a 5 ECTS optatius del MBArch.

DMD_esquema.jpg

 

Condicions prèvies de Matrícula MBArch

En el moment de realitzar la primera matrícula en el MBArch, l'estudiant que tingui previst optar a una plaça DMD ha de tenir-ho en compte i NO MATRICULAR EL TFM aquell curs, ja que les condicions acadèmiques d'aquest programa estableixen que el TFM es matriculi al curs següent, en què es realitzarà l'estada a la Xina, defensant-lo a la tornada.

Consulta AQUÍ la informació detallada sobre la matrícula MBArch per a futurs candidats al DMD, especialment si ets beneficiari d'alguna beca els requisits i condicions de la qual  puguin resultar totalment o parcialment incompatibles.

 

Requisits

Per optar a una plaça DMD cal que els candidats acompleixin en el moment de fer la sol·licitud  els següents requisits:

 1. Estar matriculat a l'ETSAB al curs actual del MBArch (Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona)
 2. Complir els requisits d'admissió de l'escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d'idioma (ANGLÈS nivell B2 CEFR> TOEFL 80 / IELTS 6.0 / o equivalent)  Nota: Els estudiants de nacionalitat xinesa estan exclosos d'aquesta convocatòria segons els criteris d'admissió establerts per la Tongji University a l'acord bilateral del programa DMD.
 3. Estar en disposició de desenvolupar el TFM en el curs en què es realitzarà l'estada DMD, matriculant a més en la modalitat de mobilitat 5 ECTS optatius addicionals a reconèixer. (El tema de TFM haurà de ser aprovat pel seu tutor a l'ETSAB de comú acord amb el tutor designat pel CAUP_TONGJI)

 

Sol·licituds

Places NO incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.

TERMINI >

CONVOCATÒRIA ETSAB DMD TONGJI 2021/2022    >> FINALITZADA   

Sol·licituds del 20 al 22 d'abril 2021

COM?

pas 1_   Enviar missatge a relint.etsab@upc.edu amb assumpte: SOL DMD TONGJI 2122_NOM COGNOM adjuntant DOCUMENTACIÓ en PDF:

  1. Formulari ETSAB de sol·licitud d'una plaça DMD PDF
  2. Currículum vitae
  3. Certificat d'idioma: ANGLÈS nivell B2
  4. Escrit de motivació, justificant la petició
  5. Research proposal,  (in English, one or two A4 pages, Master Thesis related)
  6. Escrit recolzament del responsable acadèmic línia MBArch / tutor TFM autoritzant participació en el programa DMD

pas 2_  Presentar en el termini indicat ORIGINAL dels certificats d'idioma aportats a la sol·licitud a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB, en horari d'atenció al públic

 

Selecció i adjudicació de places

La selecció dels estudiants es farà valorant els aspectes acadèmics, tenint el compte els criteris del programa DMD i els requisits d'admissió a l'escola de destí. Per a això es valorarà la documentació aportada pel candidat en la seva sol·licitud a més dels  expedients acadèmics del MBArch i  de la titulació que ha donat accés al Màster.

 

Condicions de participació

L'acceptació de la plaça DMD implica el compromís de realitzar l'estada de mobilitat assignada i completar el programa acadèmic proposat. Qualsevol renúncia no justificada a la plaça DMD fora dels terminis establerts comportarà restriccions en futures convocatòries, perdre el dret al reconeixement acadèmic i haver de retornar possibles ajuts obtinguts.

L’estudiant  DMD és el responsable de completar en els terminis requerits els tràmits d’admissió a l’escola de destí i un cop completada l’estada els tràmits per obtenir-ne la titulació. Només s’acreditarà la participació en el programa  DMD i s’atorgarà la doble titulació als estudiants que completin satisfactòriament la estada de mobilitat assignada amb l’aprofitament acadèmic requerit en els terminis previstos.

L'estudiant DMD paga la matrícula i les taxes acadèmiques a la seva escola d'origen. En el curs en que es realitza l'estada a Xina l'estudiant es matricula a l'ETSAB en la modalitat d'estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l'ETSAB com a estudiant regular a excepció del TFM.

La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.(obriu en una finestra nova)

MATRÍCULA: durant el curs d'estada al CAUP-TONGJI, l'estudiant DMD matricularà a l'ETSAB:

5 ECTS en modalitat de matrícula de mobilitat (corresponents a 1 assignatura optativa MBArch a reconèixer per allò que es cursarà a Shanghai)

+

15 ECTS del Treball Final de Màster, que presentarà també a l'ETSAB un cop completada l'estada a Tongji (convocatòria extraordinària octubre)

Admissió

Un cop seleccionat per l'ETSAB, l'estudiant ha de completar la sol·licitud d'admissió a la universitat xinesa com a EXCHANGE STUDENT (DUAL-DEGREE) en el termini indicat.

Apply online + submit supporting documents by post before May 10th >   Web

Visat

Un cop rebuda l'admissió a Tongji  l'estudiant ha de tramitar el visat d'estudis X1  > + INFO

Consolat de la Xina de Barcelona > Web

Ajuts / Costos

L'acord DMD beca als estudiants ETSAB seleccionats amb l'exempció del 100% del cost de matrícula al CAUP_TONGJI. Les despeses d'allotjament i manutenció, assegurances, així com els costos de desplaçament a Shanghai van a càrrec de l'estudiant.

Si es reuneixen els requisits, la plaça DMD comporta la possibilitat d'optar a la convocatòria d'ajut MOBINT de l'AGAUR (Generalitat)