Acords bilaterals amb universitats nordamericanes

Places

L'ETSAB ofereix places de mobilitat d'un semestre mitjançant acords bilaterals amb universitats dels Estats Units.

CCNY

 

CITY COLLEGE OF NEW YORK 

Bernard & Anne Spitzer School of Architecture

4 places exchange (2 al 1Q + 2 al 2Q )

IIT 

 

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

IIT College of Architecture

2 places exchange al 1Q + 5 places visiting al 1Q

Cada escola compta amb un professor responsable de l'ETSAB, qui s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.

Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Calendari i oferta acadèmica

En general, el curs acadèmic als Estats Units va de mitjans d'agost fins a mitjans de maig, organitzat en dos semestres: el de tardor, d'agost a desembre, i el de primavera, de gener a maig.

Els estudiants de mobilitat, com a FULL TIME STUDENTS, han de cursar com a mínim 12 credit hours per semestre.

Informació sobre els cursos/programes d'arquitectura oferts a cada universitat:

CCNY IIT   


Requisits

Les places a aquestes universitats s'ofereixen a estudiants ETSAB del Grau en Estudis d'Arquitectura 

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma.

Requeriments Idioma

Cal acreditar en el moment de sol·licitar la plaça que s'acompleixen els requeriments de nivell d'anglès:

Orientativament (consultar dades actualitzades a la web de cada universitat):
               IELTS         TOEFL (iBT)  Duolingo English Test
CCNY         

6.5

 

79

 

105
IIT

6.5

(minim 6.0 a totes les parts)

80

(minim 20 a les 4 parts)

NO

 

 

+INFO:               Acreditació nivell d'idiomes a la UPC

TOEFL

modalitat test TOEFL (iBT) internet based 

A l'hora de realitzar l'examen es pot demanar que s'informi del resultat a la universitat: 
Codi CCNY > 2083  /  Codi  IIT > 1318 (a departament escollir "Any department not listed" i deixar campus en blanc)

IELTS

Hi ha una convocatòria mensual al British Council de Barcelona.

info a: www.britishcouncil.es/examenes/ielts

Duolingo English Test

Test en línia per certificar nivell d'anglès.

Resultats en 48 hores.  


Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts / Costos

Totes les places donen la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

A la UPC, algunes destinacions de determinades àrees geogràfiques possibilitaran optar a ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis KA131 TPNAP - Tercers Països No Associats o bé Erasmus+ Estudis KA171 (convocatòries a definir cada curs per SGA mobilitat)

CCNY: Les places de mobilitat com EXCHANGE STUDENT (intercanvi) comporten la gratuïtat de matrícula (tuition fees) a la universitat de destí: la matrícula es paga només a l'ETSAB. Tots els altres costos (CCNY) sí van a càrrec de l'estudiant.

IIT:

  • 2 places s'ofereixen com a EXCHANGE STUDENT (intercanvi): L'estudiant paga la matrícula a l' ETSAB, però està exempt de pagar la matrícula (tuition fees) a l'escola de destinació a Chicago. Tots els altres costos sí van a càrrec de l'estudiant. + INFO
  • Les altres 5 places per IIT són com a VISITING STUDENT: no són d'intercanvi. Es paga matrícula tant al centre d'origen ETSAB, com a l'escola de destinació a Chicago, tot i que IIT ofereix als estudiants seleccionats per l'ETSAB una beca de $10.000 per semestre a descomptar del cost de la matrícula semestral (tuition fees). Tots els altres costos també van a càrrec de l'estudiant. + INFO

 

Admissió

Un cop seleccionats per l'ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d'admissió com a EXCHANGE o VISITING STUDENT a la universitat americana en el termini indicat.

A més de fer la sol·licitud online, caldrà preparar amb prou antelació la documentació necessària per fer-la arribar a la universitat americana abans de la data límit fixada en cada cas.

!¡ Part de la documentació s' haurà de traduir oficialment a l'anglès.
CCNY Apply online and submit supporting documents before April 15th
IIT Apply online and submit supporting documents before April 15th

Visat

Un cop admesos a la universitat de destí els candidats hauran de tramitar el visat J-1 VISA. Més informació a l'Ambaixada d'EEUU.

CCNY es reben instruccions pel visat amb la carta d'admissió.
IIT es reben instruccions pel visat amb la carta d'admissió


Assegurança mèdica

Es obligatori tenir una assegurança mèdica durant el curs:

CCNY  És obligatori que els estudiants tinguin contractada una assegurança, però no necessàriament ha de fer-se a través de CCNY.
IIT


Allotjament

Consulta la informació d'allotjament de cada universitat: 

CCNY IIT