Acords bilaterals amb universitats australianes

Places

L’ETSAB ofereix places de mobilitat semestral mitjançant acord bilateral amb:

RMIT

 

ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

School of Architecture and Design

2 places al 1Q    

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a les universitats de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.

Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Calendari i oferta acadèmica

El curs a Austràlia comença a finals de febrer fins a mitjans de novembre i està organitzat en dos semestres: febrer/juny i juliol/novembre. Les estades de mobilitat es faran al semestre JULIOL-NOVEMBRE

Com a EXCHANGE STUDENT s'han de cursar 48 credit points per semestre.

Informació sobre els cursos que s'ofereixen al RMIT

 

Requisits

Aquestes places s'ofereixen a estudiants del Grau en Estudis d'Arquitectura

Els candidats han de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació especialment els requisits d’idioma   

!!!  RMIT demana un Minimum Cumulative GPA de 2.0 sobre 4 punts o 60% average:

     equivalent a una mitjana acadèmica mínima de 6/10 del total d’assignatures cursades.

Requeriments idioma

Cal acreditar en el moment de sol·licitar la plaça que s'acompleixen els requeriments de nivell d'Anglès de la universitat de destí:

 RMIT     Certificat B2

  IELTS 6.0 overall   |  TOEFL (iBT)  60  overall  | CAMBRIDGE  CAE 169 overall (2015 en endavant)

 *Es consideraran altres certificats B2 dintre del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (CEFR)

En cas de ser seleccionat, per obtenir visat d’estudis a Austràlia cal acreditar:

  Student Visa (certificat antiguitat inferior a 2 anys)

  IELTS 5.5 overall   |  TOEFL (iBT)  46  overall (no vàlid si posterior al 25 juliol 2023)  | CAMBRIDGE  CAE 162 overall  |  PTE 50 overall

+INFO:               Acreditació nivell d'idiomes a la UPC

TOEFL

modalitat test TOEFL (iBT) internet based 

A l'hora de realitzar l'examen es pot demanar que s'informi del resultat a la universitat australiana: Codi RMIT > 0985 

IELTS

Hi ha una convocatòria mensual al British Council de Barcelona.

informació a: www.britishcouncil.es/examenes/ielts

 

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

A la UPC, algunes destinacions de determinades àrees geogràfiques possibilitaran optar a ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis KA131 TPNAP - Tercers Països No Associats o bé Erasmus+ Estudis KA171 (convocatòries a definir cada curs per SGA mobilitat)

 

Admissió

Un cop seleccionats per l'ETSAB, els candidats hauran d'enviar la sol·licitud d'admissió com a EXCHANGE STUDENT a la universitat australiana en el termini indicat (abans 15 ABRIL)

RMIT    Online application + enviament de documents 

 

Visat

Per estudiar a Austràlia cal tramitar prèviament per internet el visat d'estudiant (STUDENT VISA – subclass 500). Amb aquest visat es pot treballar fins a 20 hores a la setmana simultàniament a les classes.

Més informació a : Ambaixada Australiana a Espanya o Study with Australia (Australian Government)

RMIT

Assegurança Mèdica

Imprescindible per obtenir el visat.: Overseas Student Health Cover (OSHC) 


 RMIT

Allotjament

Consulta l'allotjament ofert per les universitats australianes:

RMIT