Vés al contingut (premeu Retorn)

Acords bilaterals amb universitats canadenques

Informació       Destinacions      

 

Places

L'ETSAB ofereix 2 places de mobilitat de tot un curs acadèmic (dos semestres) mitjançant acord bilateral amb l'Université de Montréal. (Québec)

La Faculté de l'Aménagement de l‘UdeM inclou diverses escoles (École d'Architecture, École d'Urbanisme et d'Architecture de Paysage, École de Design). Les dues primeres estan incloses a l'acord d'intercanvi amb l'ETSAB.

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.


Calendari i Oferta Acadèmica

El curs a la Faculté de l'Aménagement de l‘UdeM comença a principis de setembre i està organitzat en trimestres; Tardor: setembre/desembre, Hivern: gener/abril i Estiu: maig/juny.

L'estada de mobilitat es proposa obligatòriament per cursar els trimestres de tardor i hivern a Montréal (de setembre a abril). El trimestre d'estiu queda fora del programa de mobilitat.

S'han d'escollir cursos de nivell MAÎTRISE, que corresponen a 4rt i 5è curs d'arquitectura a l'ETSAB. Els programes de maîtrise oferts als estudiants de l'ETSAB són :


Com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE s'han de cursar un mínim de 12 credits de cours i un màxim de 15 credits de cours per trimestre. 1 credit de cours equival a 3 hores de classe setmanals, i un trimestre té 15 setmanes lectives.

Més informació programes d'estudi / assignatures.

 

Requisits

Aquestes places s'ofereixen a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014) i Grau en Arquitectura (Pla 2010), preferiblement de 4rt i 5è curs

(IMPORTANT! Per a la convocatòria 2019/2020 veure condicions especials pels estudiants del GRAU EN ARQUITECTURA a causa de l'extinció del pla 2010: canvi de pla obligatori al GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA pla 2014 previ a la mobilitat)

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d'admissió de l'escola de destinació, especialment els requisits d'idioma. !! Cal acreditar el nivell de Francès demanat per la UdeM (Certificat mínim = nivell B2)

 

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí.
Possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

 

Admissió

Un cop seleccionats per l'ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d'admissió a l'UdeM com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE 

A més de fer la sol·licitud online, caldrà preparar i enviar la documentació requerida segons el procediment establert per la universitat canadenca en el termini indicat (1 d’abril).

 

Visat/Permís d'estudis

Per poder anar a estudiar a Montréal cal tramitar prèviament diversos documents:
Un cop rebuda la carta d’acceptació de l’Université de Montréal s’ha de tramitar en primer lloc el Certificat d’acceptation du Quebec (CAQ) -gestió que s’ha de fer enviant per correu la documentació al Canadà- i un cop obtingut aquest, tramitar el Permis d’Études a la Ambaixada de Canada a Paris i l'Autorisation de Voyage Électronique (AVE).
¡!Totes aquestes gestions poden trigar més de 2 mesos.
Més informació a:
    www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
    www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp

 

Assegurança médica

Una assegurança médica obligatòria és automàticament facturada a tots els estudiants estrangers en intercanvi a l’UdeM . El cost és de 78$ al mes.

 

Allotjament

La Université de Montréal té residencies per estudiants, però normalment estan reservades als estudiants regulars i amb data límit de reserva 30 de juny (bei@umontreal.ca).

Hi ha però un servei d’assessorament per trobar allotjament fora de la universitat.

Per fer-te una idea del cost de la vida a Montréal...