Vés al contingut (premeu Retorn)

Acords bilaterals amb universitats de Corea del Sud i Japó

Informació Destinacions

 

Places

L'ETSAB ofereix 5 places de mobilitat de tot un curs acadèmic (dos semestres) mitjançant acords bilaterals amb les següents universitats asiàtiques.

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

!!!_ El reconeixement acadèmic en aquestes estades de mobilitat té certes limitacions: la convalidació d’assignatures està restringida (en general, cursos de Projectes i assignatures optatives), degut a que la oferta de cursos i assignatures en anglès a aquestes universitats és molt limitada i/o variable

 

Requisits

Aquestes places van adreçades a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014) o Grau en Arquitectura (Pla 2010) en condicions de convalidar per l'estada de mobilitat només assignatures tipus Taller i/o optatives. 

(IMPORTANT!  Per a la convocatòria 2019/2020 veure condicions especials pels estudiants del GRAU EN ARQUITECTURA a causa de l'extinció del pla 2010: canvi de pla obligatori al GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA pla 2014 previ a la mobilitat)

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma

!!!_Hanyang University demana un Minimum Cumulative GPA del 60% (2.4 sobre 4.0): equivalent a una mitja acadèmica mínima de 6 sobre 10 del total d’assignatures cursades. >> Per fer un càlcul orientatiu GPA Calculator 

 

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, termini i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts

Totes les places comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).