Vés al contingut (premeu Retorn)

Acords bilaterals amb universitats de Corea del Sud i Japó

Informació Destinacions

Places

L'ETSAB ofereix 7 places de mobilitat de tot un curs acadèmic (dos semestres) mitjançant acords bilaterals amb universitats asiàtiques.

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

!!!  El reconeixement acadèmic en aquestes estades de mobilitat té certes limitacions: la convalidació d’assignatures està restringida (en general, assignatures tipus taller i crèdits optatius), degut a que la oferta de cursos i assignatures en anglès a aquestes universitats és molt limitada i variable

Requisits

Aquestes places van adreçades a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura, en condicions de convalidar per l'estada de mobilitat només assignatures tipus Taller i/o crèdits optatius. 

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma

!!!  Hanyang University demana un Minimum Cumulative GPA del 60% (2.4 sobre 4.0): equivalent a una mitja acadèmica mínima de 6 sobre 10 del total d’assignatures cursades.

>> Per fer un càlcul orientatiu GPA Calculator 

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, termini i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.


Ajuts

Totes les places comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).