Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa ERASMUS+ ESTUDIS i places UPC-EUROPA

Informació   Destinacions

 

El principal objectiu del programa de la Unió Europea ERASMUS+ ESTUDIS KA131 és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat d'Europa, facilitant els tràmits d'admissió, matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Per no ser països membres del programa Erasmus, les places de mobilitat a Suïssa s’ofereixen com estades UPC-EUROPA i les places al Regne Unit com estades Erasmus Tercers Països

Places

L'ETSAB ofereix unes 100 places de mobilitat Erasmus+ Estudis i UPC-Europa, repartides entre les més de 50 escoles europees d'arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.

Per als estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura les estades poden ser anuals (tot el curs acadèmic), o bé semestrals (primer semestre).

La durada de l’estada a cadascuna de les destinacions ja va definida a la oferta de places de cada convocatòria i no es pot modificar a criteri de l'estudiant.

Veure taula de places Erasmus+/UPC-Europa per GArq 2324

Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada és sempre d’un semestre.

Veure info Erasmus+ per MBLandArch 2324 

Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui s'encarrega de la selecció de candidats, i de la seva tutoria en l’estada a la universitat de destinació.  Aquesta tutoria inclou les tasques de reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.

Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Requisits

Les places Erasmus+ Estudis i UPC-Europa s'ofereixen als estudiants ETSAB del Grau en Estudis d'Arquitectura. Els estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme poden optar a determinades places Erasmus+/EMiLA.

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea, o tenir permís de residència, o permís d’estada per estudis a Espanya vigent durant el període en que es farà la mobilitat. Cal disposar de DNI o de NIE.
  3. No superar els 12 mesos de mobilitats Erasmus per al mateix cicle d'estudis (grau/màster), incloent els programes Erasmus anteriors i les estades Erasmus+ Pràctiques.
  4. Acomplir a més els requisits específics de cada plaça de mobilitat en funció dels criteris d'admissió de l'escola de destinació, especialment els requisits d'idioma.

 

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.

Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Ajuts

Les places de mobilitat Erasmus+ Estudis i UPC-Europa comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí, i la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

Les places Erasmus+ a països membres del programa possibiliten optar a l'ajut Erasmus+ Estudis KA131 , finançat per la UE i gestionat per la UPC (SGA mobilitat: Unitat d'Ajuts a a laMobilitat del Servei de Gestió Acadèmica UPC) i a complementar l’ajut amb la beca Santander Erasmus

Les places UPC-Europa a Suïssa possibiliten rebre un ajut de mobilitat SEMP "Swiss-European Mobility" (finançat pel govern suís i gestionat per la universitat suïssa de destí).

A la UPC les places a Regne Unit possibilitaran optar als ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis Tercers Països (convocatòria a definir per SGA mobilitat)