Vés al contingut (premeu Retorn)

Acords bilaterals amb universitats canadenques

Informació       Destinacions

Places

L'ETSAB ofereix places de mobilitat de tot un curs acadèmic (dos semestres) mitjançant acord bilateral amb:

  

UdeM

 

 

   UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (Québec)

   Faculté de l'Aménagement 

 

   2 places anuals

                                                                                              

La Faculté de l'Aménagement de l‘UdeM inclou diverses escoles (École d'Architecture, École d'Urbanisme et d'Architecture de Paysage, École de Design). Les dues primeres estan incloses a l'acord d'intercanvi amb l'ETSAB.

El professor de l'ETSAB responsable d'aquestes estades s'encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement Acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

 

Calendari i Oferta Acadèmica

El curs a la Faculté de l'Aménagement de l‘UdeM comença a principis de setembre i està organitzat en trimestres; Tardor: setembre/desembre, Hivern: gener/abril i Estiu: maig/juny.

L'estada de mobilitat es proposa obligatòriament per cursar els trimestres de tardor i hivern a Montréal (de setembre a abril). El trimestre d'estiu queda fora del programa de mobilitat.

Com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE s’han de cursar un mínim de 12 credits de cours i un màxim de 15 credits de cours per trimestre, de 15 setmanes lectives.

Els estudiants ETSAB podran matricular assignatures de: 

!!!    Al trimestre de tardor (setembre-desembre) l'oferta d’assignatures de taller de projectes a cursar seran exclusivament els de tercer curs del Baccalauréat en Architecture i no es podran cursar els de la Maîtrise en Architecture.

Requisits

Aquestes places s'ofereixen a estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura preferiblement de 4rt curs.

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Mobilitat per estudis.
  2. Acomplir els criteris d'admissió de l'escola de destinació, especialment els requisits d'idioma.
!! Cal acreditar el nivell de Francès demanat per la UdeM (Certificat mínim = nivell B2)

Sol·licituds

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i tramitació de sol·licituds a l'apartat Mobilitat per estudis.

Ajuts

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d'optar als ajuts MOBINT de l'AGAUR (Generalitat).

A la UPC, algunes destinacions de determinades àrees geogràfiques possibilitaran optar a ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis KA131 TPNAP - Tercers Països No Associats o bé Erasmus+ Estudis KA171 (convocatòries a definir cada curs per SGA mobilitat)

Admissió

Un cop seleccionats per l'ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d'admissió a l'UdeM com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE 

A més de fer la sol·licitud online, caldrà preparar i enviar la documentació requerida segons el procediment establert per la universitat canadenca en el termini indicat.

Visat/Permís d'estudis

Per poder anar a estudiar a Montréal cal tramitar prèviament diversos documents:
Un cop rebuda la carta d’acceptació de l’Université de Montréal s’ha de tramitar en primer lloc el Certificat d’acceptation du Quebec (CAQ) -gestió que s’ha de fer enviant per correu la documentació al Canadà- i un cop obtingut aquest, tramitar el Permis d’Études a la Ambaixada de Canada a Paris i l'Autorisation de Voyage Électronique (AVE).

!! Totes aquestes gestions poden trigar més de 2 mesos.
Més informació a:
    www.quebec.ca/education/etudier-quebec
    www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html

Assegurança médica

Una assegurança médica obligatòria és automàticament facturada a tots els estudiants estrangers en intercanvi a l’UdeM . El cost per al curs 2022-2023 era d'uns 75$ al mes.

Allotjament

La Université de Montréal té residencies per estudiants, però normalment estan reservades als estudiants regulars.

Hi ha però un servei d’assessorament per trobar allotjament fora de la universitat.

Altres informacions per l'estada a Montréal...